รายะเอียดผลงาน : รายการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ ป.1-ป.6 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่ได้ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
จากการแข่งขัน รายการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ ป.1-ป.6
สถานที่แข่งขั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวกวินธิดา พ่วงพูนดี
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายจักพรรณ ศรีรอดบาง
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

เด็กชายวิศพัตย์ มาลาน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved