รายะเอียดผลงาน : รายการขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน รายการขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
สถานที่แข่งขั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายพีรภัทร จารุทัศน์โรจน์
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved