รายะเอียดผลงาน : รายการเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน รายการเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
สถานที่แข่งขั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวน้ำเพชร เพชรดำ

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved