รายะเอียดผลงาน : รายการประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน รายการประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายจิรวัฒน์ เจริญชลวานิช

นางสาวญาณิศา พวงพุ่ม
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved