รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันกีฬาเทวันโด กีฬา นักเรียน-นักศึกษา ชนะเลิศเหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 29 สิงหาคม 2558
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศเหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาเทวันโด กีฬา นักเรียน-นักศึกษา
สถานที่แข่งขั้น จ.นนทบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายธนธัส พิบูลย์
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายยศพงศ์ รอดเกลี้ยง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นายศิวา สร้อยสม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นายปธานิน พุ่มชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved