รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันกีฬาเทวันโด กีฬา นักเรียน-นักศึกษา ชนะเลิศเหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 29 สิงหาคม 2558
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศเหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาเทวันโด กีฬา นักเรียน-นักศึกษา
สถานที่แข่งขั้น จ.นนทบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวเด็กหญิง ณัฐพร

เด็กชายปิยะพล แพงแก้ว

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved