รายะเอียดผลงาน : รายการ แข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3 เหรียญทอง อันดัน 2
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง อันดัน 2
จากการแข่งขัน รายการ แข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายอภิวิชญ์ บุญครอง

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved