รายะเอียดผลงาน : การประกวดแต่งบทร้อยกรอง ระดับชั้น ม.4-6 เหรียญทอง อันดับที่ 3
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 มีนาคม 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง อันดับที่ 3
จากการแข่งขัน การประกวดแต่งบทร้อยกรอง ระดับชั้น ม.4-6
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายพิสิฐ สุลัยศรี

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved