รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันประกวดเล่านิทานคุณธรรมชาดก ชั้นมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 สิงหาคม 2558
รางวัลที่ได้ รางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขัน การแข่งขันประกวดเล่านิทานคุณธรรมชาดก ชั้นมัธยมศึกษา
สถานที่แข่งขั้น จ.นนทบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวเด็กหญิง ศลิษา

เด็กชายกนกพิชญ์ ศรีวิชัย

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved