รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน So-duku เกียรติบัตรเข้าร่วม
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ เกียรติบัตรเข้าร่วม
จากการแข่งขัน การแข่งขัน So-duku
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวญาดา อาดำ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved