รายะเอียดผลงาน : รายการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน รายการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6
สถานที่แข่งขั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงเกศรัตน์ คำเสนาะ

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved