รายะเอียดผลงาน : การกีฬาบาสเกตบอล ครั้งที่ 2 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ชนะเลิศอันดัน 2
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 3 มีนาคม 2560
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศอันดัน 2
จากการแข่งขัน การกีฬาบาสเกตบอล ครั้งที่ 2 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาศรีนทรวิโรฒ ประสานมิตร
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายณัฏชนน ดิษสวรรค์

นายชัยพล แก้วบุรงค์

นายวรายุส เฉยชิด

เด็กชายทัตเทพ แสงอนันต์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved