รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันบาสเก็ตบอล รุ่น 14 ปี รายการลูกช้างคัพ รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 22 สิงหาคม 2558
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขันบาสเก็ตบอล รุ่น 14 ปี รายการลูกช้างคัพ
สถานที่แข่งขั้น สนามไทย - ญี่ปุ่น
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายณัฏชนน ดิษสวรรค์

นายชัยพล แก้วบุรงค์

เด็กชายปฏิภาณ หงษ์เวียงจันทร์

เด็กชายนาย ศิวกร

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved