รายะเอียดผลงาน : กีฬา เทเบิลเทนนิส ประเภทชาย รองชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 19 ตุลาคม 2558
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศ
จากการแข่งขัน กีฬา เทเบิลเทนนิส ประเภทชาย
สถานที่แข่งขั้น จ.นนทบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายชัยธัช ป้อมแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved