รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระหว่างโรงเรียน อายุไม่เกิน 9 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 22 มิถุนายน 2558
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ 2
จากการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระหว่างโรงเรียน อายุไม่เกิน 9 ปี
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวนฤภร แป้นมูล
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved