รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันบาสเก็ตบอล รุ่น 16 ปี รายการลูกช้างคัพ รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 22 สิงหาคม 2558
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขันบาสเก็ตบอล รุ่น 16 ปี รายการลูกช้างคัพ
สถานที่แข่งขั้น สนามไทย - ญี่ปุ่น
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายธนสิน ตั้งเสถียรพันธุ์

เด็กชายอนันต์ วศินสิทธิโชค

เด็กชายนันทกร ศรีสาพันธ์

เด็กชายเจตพล ดีขาย

เด็กชายสุภัคพงษ์ พิรบรรจงรัตน์

เด็กชายณพวัฒน์ ศรีโชติ

เด็กชายณพวุฒิ ศรีโชติ

เด็กชายอัคเดช เลี้ยงรักษา

เด็กชายเด่นดนัย มีสุข

เด็กชายนาย ศิวกร

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved