รายะเอียดผลงาน : รายการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน รายการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
สถานที่แข่งขั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงคุณภัทร พูลทอง
ประถมศึกษาปีที่ 4/12

เด็กชายธนกฤต พานิชวัฒนาเจริญ
ประถมศึกษาปีที่ 4/8

เด็กหญิงภริษา ประทีปสุขทน
ประถมศึกษาปีที่ 4/8

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved