รายะเอียดผลงาน : รายการ แข่งขัน อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน รายการ แข่งขัน อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายไอศวรรยุ์ สุวรรณรังค์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นายนิษฐสิทธิ์ วัฒนจันทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

เด็กหญิงรมิดา คงสุวรรณ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved