รายะเอียดผลงาน : คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2560
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 6 เมษายน 2560
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
สถานที่แข่งขั้น เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายพีรพล อาจคิดการ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved