รายะเอียดผลงาน : ชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2560
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 12 สิงหาคม 2560
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน ชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13
สถานที่แข่งขั้น ณ อาคารชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายกรธวัช ขาวล้ำเลิศ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายยศพงศ์ รอดเกลี้ยง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นายปธานิน พุ่มชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

ผู้ควบคุม นายศิริพงษ์ สร้อยสม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved