รายะเอียดผลงาน : ชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13 เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2560
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 กันยายน 2560
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน ชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13
สถานที่แข่งขั้น ณ อาคารชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวกัลยภรณ์ กุญชร ณ อยุธยา
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวณัฐณิชา คงสินธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายศิวา สร้อยสม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

ผู้ควบคุม นายศิริพงษ์ สร้อยสม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved