รายะเอียดผลงาน : คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับนานาชาติ 2018 ชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับนานาชาติ 2018
สถานที่แข่งขั้น เทอร์มินอฮอลล์ ชั้น4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายเจนกิจ ภูสะพาน
ประถมศึกษาปีที่ 6/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved