รายะเอียดผลงาน : กีฬาเทควันโด เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน
วันที่ 11 สิงหาคม 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน กีฬาเทควันโด
สถานที่แข่งขั้น ณ อาคารชาญชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายคณพศ ชมภูนุช

นายปธานิน พุ่มชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved