รายะเอียดผลงาน : กีฬาเทควันโด เหรียญทอง
ปีการศึกษา
ประเภทผลงาน
วันที่ 11 สิงหาคม 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน กีฬาเทควันโด
สถานที่แข่งขั้น ณ อาคารชาญชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงเลิศลักษณ์ ปุณหะกิจ
ประถมศึกษาปีที่ 3/9

เด็กชายเมธิชัย คงสุข
ประถมศึกษาปีที่ 5/14

นายศิวา สร้อยสม
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นายนภาพล ปุณหะกิจ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายธนัท จิตนิยม
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved