รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายชยพล ธรรมธรธนดล

ผู้ควบคุม นางสาวอำพร บรรลือฤทธิ์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved