รายะเอียดผลงาน : เหรียญทองแดง การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
จากการแข่งขัน เหรียญทองแดง
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวพิมพ์รดา จากกร่าง
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

ผู้ควบคุม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved