รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายฆฤณ มาสง
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นายณัฎฐชัย ใจผาวัง
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

เด็กชายพชรพล มูลชาภิรมย์
ประถมศึกษาปีที่ 5/12

ผู้ควบคุม นายอภิวัฒน์ แสงศรี

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved