รายะเอียดผลงาน : การแข่้งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่้งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวกรองกาญจน์ โสมาสา
ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวรัตนาพร แก้วคำลา
ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวสริชยาธร เจียระกิจ
ประถมศึกษาปีที่ 6/6

ผู้ควบคุม นางพิสมัย บุญกาวิน

นางเบญจมาศ ปิยะธรรมธาดา

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved