รายะเอียดผลงาน : เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 มกราคม 2562
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
สถานที่แข่งขั้น ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวรัตนาพร แก้วคำลา
ประถมศึกษาปีที่ 6/7

ผู้ควบคุม นายศิริพงษ์ สร้อยสม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved