รายะเอียดผลงาน : โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว Thailand-Cambodia Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2019 เหรียญทอง อันดับที่ 2
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 6 เมษายน 2562
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง อันดับที่ 2
จากการแข่งขัน โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว Thailand-Cambodia Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2019
สถานที่แข่งขั้น สวนสนุกดรีมเวิลด์ พาวิลเลี่ยน ฮอล์ ชั้น 2
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายปัญญาพล เรียบร้อย
อนุบาลปีที่ 3/10

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved