รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันเทควันโด เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันเทควันโด
สถานที่แข่งขั้น ณ อาคารชาญชัยอะเคเดียม, ม.กรุงเทพธนบุรี
รายละเอียด
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงเลิศลักษณ์ ปุณหะกิจ
ประถมศึกษาปีที่ 3/9

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved