รายะเอียดผลงาน : เทนนิสเยาชนประเทศไทย ชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน เทนนิสเยาชนประเทศไทย
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายเพิ่มพูล ธีระธานี
มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved