รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันว่ายน้ำ The 2nd NS Championships 2019 ชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 5 กันยายน 2562
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ
จากการแข่งขัน การแข่งขันว่ายน้ำ The 2nd NS Championships 2019
สถานที่แข่งขั้น ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนวัดลาดกระบัง
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงอัญชิสา สมประสงค์
ประถมศึกษาปีที่ 2/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved