รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันเทควันโด รองชนะเลิศอันดับที่2
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 11 สิงหาคม 2562
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่2
จากการแข่งขัน การแข่งขันเทควันโด
สถานที่แข่งขั้น ณ โรงยิม 2 สนามกีฬาสมโถชเชียงใหม่ 700 ปี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายพีรพล อาจคิดการ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved