รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันว่ายน้ำ SAMUTSAKHON OPEN 2022 เหรียญทองแดง Freestyle 50 M
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง Freestyle 50 M
จากการแข่งขัน การแข่งขันว่ายน้ำ SAMUTSAKHON OPEN 2022
สถานที่แข่งขั้น จังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียด ด.ญ.กัญชพร ผ่านสำแดง ป.4/10 ได้รางวัล 1 เหรียญทองแดง Freestyle 50 M รายการแข่งขันว่ายน้ำจังหวัดสมุทรสาคร SAMUTSAKHON OPEN 2022
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved