รายะเอียดผลงาน : Swim Star 2022และ การแข่งขันว่ายน้ำ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ว่ายน้ำ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 15 สิงหาคม 2565
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ว่ายน้ำ
จากการแข่งขัน Swim Star 2022และ การแข่งขันว่ายน้ำ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอรัญ เค็นเน็ท คัมมิ่งส์ ชั้น ป.6/16 EP 1 เหรียญทองแดง ประเภท กบ 50 เมตร 1 เหรียญเงิน ประเภท กบ 100 เมตร 1 เหรียญทองแดง ประเภท เดี่ยวผสม 200 เมตร ในการแข่งขันว่ายน้ำ Swim Star 2022และ การแข่งขันว่ายน้ำ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved