รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันว่ายน้ำ KMUTNB Swimming Championship 2023 1 เหรียญทอง, 3 เหรียญทองแดง 1 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลที่ได้ 1 เหรียญทอง, 3 เหรียญทองแดง 1 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม
จากการแข่งขัน การแข่งขันว่ายน้ำ KMUTNB Swimming Championship 2023
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด ด.ญ.ปวีธิดา อ่วบอิ่ม นักเรียนระดับชั้น ป.1/3 ได้รางวัล 1 เหรียญทอง, 3 เหรียญทองแดง 1 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม การแข่งขันว่ายน้ำ KMUTNB Swimming Championship 2023
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved