รายะเอียดผลงาน : ว่ายน้ำ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลที่ได้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
จากการแข่งขัน ว่ายน้ำ
สถานที่แข่งขั้น เดอะมอลล์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงอัญชิสา สมประสงค์
ประถมศึกษาปีที่ 2/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved