รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ 9th (IYMC Mathematica) 2022 เหรียญทอง เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 15 ตุลาคม 2565
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ 9th (IYMC Mathematica) 2022
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด - รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 รางวัล - เหรียญทองแดง ในการแข่งขันประเภทบุคคลระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 3 รางวัล - เหรียญเงิน ในการแข่งขันประเภทบุคคลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน จำนวน 2 รางวัล
ผู้ที่ได้รับ นายกฤตพรต โสนนอก
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวจินต์จุฑา พิชัยฤกษ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นายภูดิส ภาชีรัตน์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นายเจตณัฐ เพ็งเพ่งพิศ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายมัสกา จันทร์สว่าง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายกฤติน ฉายวรรณ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved