รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันว่ายน้ำระดับเยาวชน รองชนะเลิศอันดับที่ 3
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่ 3
จากการแข่งขัน การแข่งขันว่ายน้ำระดับเยาวชน
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงปภาดา ศิริประกอบ
ประถมศึกษาปีที่ 3/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved