รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2566
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 26 มกราคม 2566
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด ด.ญ. ปุณยาภรณ์ เสริมทรง ป.5/12 และ ด.ญ. วริศรา ชำนาญ ป.5/12 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4 - ป.6
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved