รายะเอียดผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 1 รายการ เหรียญทองแดง 2 รายการ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 1 รายการ เหรียญทองแดง 2 รายการ
จากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แผนกประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 1 รายการ เหรียญทองแดง 2 รายการ 1.เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการใช้โปรแกรมน้ำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ด.ช. กวินโพธิ์ล้อม / ด.ช. ภูมิภัช กุญชรินทร์ 2. เหรียญทองแดง อันดับ 7 การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ด.ช. ธีรากานต์ ลูกบัว / ด.ช. เศรษพิชญ์ สวรรค์นคร 3. เหรียญทองแดง อันดับ 37 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ด.ช. ธนกฤต พรหมเกิด / ด.ญ. ธัญญฉัตร แสนโซ้ง
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved