รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันว่ายน้ำ เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 5 กันยายน 2562
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันว่ายน้ำ
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนเตรียมทหาร
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงอัญชิสา สมประสงค์
ประถมศึกษาปีที่ 2/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved