รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันเทเบิลเทนนิส เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงวีร์สุดา คชเวก
ประถมศึกษาปีที่ 5/9

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved