รายะเอียดผลงาน : รายการ BLITZ SMIM MOM เหรียญทอง ว่ายน้ำ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน
วันที่ 12 สิงหาคม 2565
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง ว่ายน้ำ
จากการแข่งขัน รายการ BLITZ SMIM MOM
สถานที่แข่งขั้น สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาบางจาก
รายละเอียด ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกัญชพร ผ่านสำแดง ชั้น ป.4/10 ได้รางวัล 4 เหรียญทอง ในท่ากรรเชียง 25 เมตร ท่ากบ 25 เมตร ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร และท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และ 1 เหรียญเงิน ผีเสื้อ 25 เมตร ในรายการแข่งขันว่ายน้ำรายการ BLITZ SMIM MOM วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาบางจาก
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved