รายะเอียดผลงาน : รายการ BLITZ SMIM MOM เหรียญทอง ว่ายน้ำ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 12 สิงหาคม 2565
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง ว่ายน้ำ
จากการแข่งขัน รายการ BLITZ SMIM MOM
สถานที่แข่งขั้น สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาบางจาก
รายละเอียด ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกัญชพร ผ่านสำแดง ชั้น ป.4/10 ได้รางวัล 4 เหรียญทอง ในท่ากรรเชียง 25 เมตร ท่ากบ 25 เมตร ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร และท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และ 1 เหรียญเงิน ผีเสื้อ 25 เมตร ในรายการแข่งขันว่ายน้ำรายการ BLITZ SMIM MOM วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาบางจาก
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved