รายะเอียดผลงาน : NATHTACHAI TAEKWONDO CHAMIONSHIP เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน NATHTACHAI TAEKWONDO CHAMIONSHIP
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด ด.ช.วริทธิ์นันท์ โคตรพัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 4/5 ได้รางวัล เหรียญทอง รายการแข่งขัน NATHTACHAI TAEKWONDO CHAMIONSHIP#1 รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย 35-39 กก.
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved