รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันตอบคำถามด้วยวาจานานาชาติเกี่ยวกับพุทธศาสนาในประเทศไทย รางวัลชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
รางวัลที่ได้ รางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขัน การแข่งขันตอบคำถามด้วยวาจานานาชาติเกี่ยวกับพุทธศาสนาในประเทศไทย
สถานที่แข่งขั้น เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยาได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามด้วยวาจานานาชาติเกี่ยวกับพุทธศาสนาในประเทศไทย ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved