รายะเอียดผลงาน : การประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ Science is out there (วิทย์ติดเลนส์) รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผลงานยอดนิยม
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 สิงหาคม 2565
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผลงานยอดนิยม
จากการแข่งขัน การประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ Science is out there (วิทย์ติดเลนส์)
สถานที่แข่งขั้น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภิรัญญา นุ่มกรรณ์ ชั้น ม.4/1 ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ Science is out there (วิทย์ติดเลนส์) ประจำปี 2565 ประเภทผลงานยอดนิยม รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นเยาวชน จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved