รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ชนะเลิศอันดับ 1 (800 เมตร) และ รองชนะเลิศอันดับ 2 (400 เมตร) ในท่า Freestlye
ปีการศึกษา 2564
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 20 มิถุนายน 2564
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศอันดับ 1 (800 เมตร) และ รองชนะเลิศอันดับ 2 (400 เมตร) ในท่า Freestlye
จากการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
สถานที่แข่งขั้น กรมพลศึกษา
รายละเอียด ด.ญ. ปภาดา ศิริประกอบ การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ชนะเลิศอันดับ 1 (800 เมตร) และ รองชนะเลิศอันดับ 2 (400 เมตร) ในท่า Freestlye กรมพลศึกษา
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved